Stanovisko

Společné stanovisko asociace VOJÁCI PROTI VÁLCE, z.s. a sdružení ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V ZÁLOZE ZA MÍR, z.s. k roztáčení nového kola zbrojení.

My účastníci Republikového shromáždění ASOCIACE VOJÁCI PROTI VÁLCE, z.s. (VPV) a ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V ZÁLOZE ZA MÍR, z.s. (CSVVZ), vycházeje ze Stanov Sdružení a programového prohlášení, na základě svých profesních znalostí, považujeme za svou povinnost upozornit vládu a zejména pak občany České Republiky na nebezpečí, které vzniká novým kolem zbrojení, zejména mocností vlastnící zbraně hromadného ničení.

S politováním konstatujeme, že naše upozorňování v tomto směru je opodstatněné. Výdaje na zbrojení jednotlivých států mají vzestupný trend. Modernizují a rozšiřují svůj jaderný potenciál a další státy o získání jaderných zbraní usilují. To vše navzdory rétorice o odzbrojení a „světě zbaveném jaderných zbraní“. Značnou roli v tomto směru hraje setrvávání USA v realizaci záměru vybudovat spolehlivou protiraketovou obranu pouze svého území.

Svým způsobem o tom svědčí i stále hustší síť vojenských základen NATO nejen na evropském kontinentě. Mimo nových vojenských základen na území Rumunska, Bulharska a jedné z největších v Kosovu, nově vybudované v Polsku, Jižní Koreji a v dalších státech jsou rozšiřovány také vojenské základny USA na asijském kontinentě, v arabských státech. To vše znamená další zvýšení již tak značného vojenského napětí v Evropě.