18. 3. 2011

Úvahy o vojenské intervenci do Libye

Rada pro zahraniční vztahy (Elliott Abrams, odborník pro studium Blízkého východu ).  Skutečnost, že vojáci loajální Libyjskému vůdci Muammaru Kadáfimu tlačí zpět povstalecké síly, které dočasně převzaly kontrolu nad několika městy, vyvolává rostoucí naléhavost otázky, zda Spojené státy a jejich spojenci by měli zasáhnout  sankcemi proti režimu Kadáfiho. Konkrétně se jedná o otázku stanovení tzv. bezletové zony , která vyvolává diskuze jak ve Washingtonu, tak také […]

10. 2. 2011

Odpověď p. Nečasovi

Vážený pane předsedo vlády, děkuji Vám za zaslání Vašeho stanoviska, v němž vyjadřujete své výhrady k obsahu memoranda sdružení Vojáci proti válce, pokud jde o roli NATO v mezinárodním bezpečnostním systému a členství České republiky v alianci. Vážím si skutečnosti, že jste si našel čas zabývat se toutopro ČR nikoliv zanedbatelnou problematikou. Oceňujeme rovněž Váš smysl a porozumění pro svobodné šíření a obhajobu názorů. Rozhodně však nemůžeme souhlasit s názorem, vyjádřeným ve […]

6. 1. 2011

Pan Nečas odpovídá na naše listopadové Memorandum

Pan Nečas odpovídá na naše listopadové Memorandum Č.j. 21520/10-OSV  14.11. 2010          Vážený pane předsedo,  děkuji Vám za zaslání memoranda, v němž jménem Vašeho občanského sdružení vyjadřujete připomínky k roli NATO v mezinárodním bezpečnostním systému a k členství České republiky v této organizaci.  Vámi konkrétně vyjádřené výhrady k činnosti a úkolům Severoatlantické aliance a podílu České republiky na nich stejně jako Vaše […]

12. 11. 2010

Memorandum – dokončení

Za současné situace ve světě a v Evropě je třeba poctivě, bez postranních úmyslů jednat o nastolení nového mezinárodního pořádku a vybudování spolehlivého systému kolektivní, nedělitelné bezpečnosti pro všechny. To považujeme za nejpřijatelnější cestu k ochraně a obraně bezpečnostních zájmů ČR a jejích občanů na mezinárodním fóru. Z pověření Republikové rady o.s. Vojáci proti válce V Praze 12. listopadu 2010 Genpor.vv. Oskar MAREK v.r. plk.vv. […]

15. 9. 2010

Před Lisabonským zasedáním NATO

Pro občany České republiky o politice vlády ČR v oblasti zajištění bezpečnosti státu, ochraně životů, zdraví a majetku svých občanů.Generálové a důstojníci v.v. členové občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE pečlivě a zodpovědně vyhodnocují vývojové trendy v oblasti zajištění bezpečnosti státu a opatření odpovědných činitelů v tomto směru. Uzavření smlouvy USA – Rusko o omezení jejich strategických arzenálů by mohlo otevřít cestu k jadernému odzbrojení. To […]

1. 9. 2010

Obrana vlast-dnešní stav

Jak jsme na tom s obranou vlasti dnes, po nástupu nové vlády ??? V současném řešení státního rozpočtu a krize ekonomiky , snižování rozpočtu na armádu ČR – zejména na obranu, stále více a zřetelněji je vládnoucí garniturou snižována schopnost armády ČR a dalších složek (hasiči, zdravotnické a záchranné letectvo i policie) plnit úkoly související s prevencí a odstraňování následků živelných pohrom a katastrof. Tento […]