17. 11. 2018

Výzva k zákazu jaderných zbraní

Od admin

Při vzpomínce na oběti atomových bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki vyzýváme k zákazu jaderných zbraní

Spolu se vzpomínkou na 6. a 9. srpna 1945, kdy Spojené státy americké jako první použily ničivé jaderné zbraně, které explodovaly nad japonskými městy Hirošimou a Nagasaki, vyjadřuje Světová rada míru solidaritu japonskému lidu, oběti katastrofy způsobené imperialistickou mocností, která při dosahování svých cílů na následky nehledí.

Při příležitosti 73. výročí, kdy uctíváme památku více než 200 000 obětí atomového útoku na Hirošimu a Nagasaki a odhodlání těch, kteří přežili a neváhali bojovat proti nukleárním zbraním, musíme zdůraznit odmítavý postoj všech mírumilovných sil vůči devastaci a masakrování národů jako způsobu vyhrožování.

Stejně jako v případě svržení atomových bomb na shora uvedená japonská města, o čemž Spojené státy americké stále hovoří jako o útoku s tak destruktivní silou, který donutil Japonsko se vzdát a ukončit druhou světovou válku, pokus zodpovědných ospravedlnit použití těchto strašlivých smrtících zbraní musí být striktně odmítnuto.

Jak již bylo zmíněno, tragédie způsobená japonskému lidu svržením prvních atomových bomb byla nehorázným útokem na celé lidstvo, a tak se do boje proti opětovnému použití atomové bomby musí lidstvo jako celek zapojit. Kromě toho v prostředí hrozeb, jaderného vydírání a bezprostředně hrozící úplné zkázy nelze nikdy dospět k míru, ale pouze k teroru a nadvládě nebo k devastaci, pokud budou takové zbraně použity.

Avšak jaderné testy a šíření jaderného arzenálu na celé naší planetě jsou špatnou zprávou, a tudíž problémem, kterému musíme čelit, zatímco počet konfliktů a sporů v různých regionech narůstá a ohrožuje národy totální válkou bezprecedentního rozměru.

Zhruba před sedmdesáti lety Světová rada míru zveřejnila svoji Stockholmskou výzvu k boji proti těmto a dalším zbraním hromadného ničení, výzvu, kterou schvalují stovky miliónů lidí na celém světě. Nicméně v přímé konfrontaci s vůlí národů imperialistické síly, zvláště ty, které jsou součástí Severoatlantické aliance (NATO), podporují teze založené na anachronistických předpokladech konfrontace a hrozby úplné zkázy, snaží se modernizovat a rozšiřovat arzenály tak, že je činí agilnějšími, ničivějšími a pravděpodobně více kontrolovatelnými, usnadňujícími nebo snažícími se učinit jejich použití triviálním.

Argumentovali jsme tím, že kromě skutečnosti, že je tempo snižování arzenálů extrémně pomalé tváří v tvář závazkům, přijetí kterých se dožadují národy celého světa, a že toto snižování je pouze iluzorní, protože zbraně jsou modernizovány tak, aby mohly zasáhnout vzdálenější oblasti nebo způsobit větší koncentrované škody. V rámci svého nukleárního programu NATO rozmístilo jaderné hlavice po celé Evropě. Vlastní program Izraele, který vyrobil 20 až 80 jaderných hlavic, dosud není monitorován; přitom se Izrael všemožně snaží rozpoutat válku proti Iránu.

Proto je zde nyní, jak již bylo řečeno, naléhavá potřeba posílit boj všech mírumilovných sil na celém světě za úplný zákaz jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení. Cíl spravedlivého mezinárodního řádu v oblasti spolupráce a společného pokroku je naprosto neslučitelný s řádem nadvlády a hrozby totální zkázy hrstkou mocností vlastnících jaderný arzenál, které vyvíjejí a rozmisťují tyto zbraně podle svých geostrategických zájmů.

Vyzýváme k maximálnímu zesílení iniciativ vedoucích k přijetí dalších závazků nešíření a úplného zákazu všech zbraní hromadného ničení. Požadujeme jejich splnění v celém rozsahu, s velkou naléhavostí a za podmínek řádného monitorování tohoto plnění. Současně budeme posilovat náš společný boj za mír a spravedlivý mezinárodní řád založený na přátelství a spolupráci mezi národy.

Při příležitosti tohoto výročí znovu stvrzujeme naši solidaritu s japonským lidem, stejně tak jako naši rozhodnou podporu jejich boji za uznání a odškodnění.

Ukončete hrozby devastace a totálního zničení, zakažte zbraně hromadného ničení!

Ať žije přátelství mezi národy a boj za mír!

Socorro Gomes

Prezident Světové rady míru