3. 4. 2017

Jak porazit Rusko – ale proč?

Od admin

Přes veškeré úsilí vmediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začínávarianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomípopulace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy doboje.

Vincent Pribula

Výdaje na zbrojenírostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodennímslovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučůradí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plányzápadních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechatpouze15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka MargaretThatcherová za tento projev sklidila velké ovace a uznání. Plán pokračuje.Zdroje Ruska musí být rozděleny. Ještě je třeba doladit poslední obraz světovékrutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruskéhoprezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako SadámHusajn a M. Kaddáfi.

Kdo pamatuje na záběryClintonové a Albrightové, jak dámy jásaly nad umučeným prezidentem, udělá sekaždému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta hlavy USA !!!

Rusko není Libye aPutin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velkéúzemí, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů, protipočetně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavnáEvropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta májít do války s Ruskem?

Evropské mocenské elitynejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednato ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulostipodepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jinérealitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádnápravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, nežprachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo aneděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenskýchekonomických elit.

O žádná lidská práva ademokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Titonejvětší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel naválkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění majína svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií isoučasností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni válečníštváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetněkorporátních médií. Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje vRusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku.Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se správně tytostáty trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají. Zajímavé, žeten samý pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie,Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka. Tohovšeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní modelvlastnictví zdrojů.

Vědí jaké pokrytectví advojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem amůže vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídávnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdyneskončila, jen změnila formu. Jak tedy porazit Rusko?

Sankce vydrží, armádaje připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapomněli,že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina.

Vojenští stratégovémají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko mátrauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajinanesplnila zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabraloani sestřelené letadlo.

Další pokus o střetnevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touzepo odplatě.

Jak začít velkou válkua zbavit Rusko jednou provždy zdrojů?

Plánů mnoho, klíčovéjsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokaceco nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličováníRuska nemůže být jen v rukách Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategiemusejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO seukazuje jasně.

Stejně jako instalaceČecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen spomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je dalšíprovokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akcepod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé obkličováníRuska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Ztoho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO jenastartovaná a téměř nevyhnutelná.

Sankce nebudou nikdyzrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruskaznamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovacízákladny kolem celého území Ruské federace.

Samotná simulace válkyRusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobenétisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít -proti odhodlané obraně své země? Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltskéstáty pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO.

Důležité je promocenské elity – přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátekválky s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid předbouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemípaktu NATO – Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech – jsme veválce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofickýchzáběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají superelity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko abudou mít na to pár minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovanýchpodzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor jen prozasvěcené!

A co reakce Ruskaobklíčené státy paktu NATO?

Taktické jaderné střelyuvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO aUSA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje. Obrovsképočetní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou.Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem.

Počítejme spálené zemědo 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie. PVO zachytímax. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemnýchúderech bude marná snaha vrchních velitelství ukončit apokalypsu. Emočníparalýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimočlověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely naVýchodní Pobřeží USA. Čas 5-10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždyna velitelství a základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategickézdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát bude vzájemně zničeno.

Ruská velká městavčetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější nežatomové pumy.

Automatizovaný ruskýsystém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střelyTopol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie?Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střela 6000 střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střelpřetíží PVO obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60. minutách 2500 taktickýchstřel a po 5-ti hodinách skončí velký ohňostroj. Aktualizovaný odhad na sílujaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15. dnůnásledně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Dopůl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základníchživotních zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všechzasažených státech přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém.Pokud si lze představit chaos s mentálním strádáním těch, co přežijí, pak mámeobraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých psychopatů Západu.

Všichni podporovatelésankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit svýmdětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovatjadernou velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenštívelitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do Austrálie, jednat o novémsvětovém řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, žezůstanou ušetřeny.

Publikace o dopadujaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělatvlastní závěr.

Představa vojenskýchstratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho bude boletje mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém na svém území. Početněse nevyrovná jak technikou ani počtem vojáků. Nemá volbu, a proto jasně dalonajevo, že použije nejsilnější zbraně ke své obraně. Je celá Evropa opravdu takhloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku?Vážně si někdo z papalášů Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze Ruskovyhladovět sankcemi a poté je vojensky porazit bez jaderných zbraní? Proč taklokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i profit, druháskupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholeté špehování nejvyšších špičekEvropských státních pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci odposlouchávalispojence. Dnes, vše ok. Zase se objímají a mají se rádi více jak včera. Jak námodpoví naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují prvníúder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší jak migrace. Možná,že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že by je mohl využít nepřítel.Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení společnou řeč ispolečného nepřítele. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura jejen divadlo a vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavitna jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnoukomisi. Současné elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit jeřídících procesů na všech úrovních. Demokraticky se musí Jednotlivé národyvšech členských států zbavit parazitů. Je v zájmu všech, zrušit sankce protiRuské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat vztahy. Evropa musí najítodvahu odmítnout diktát USA. Pakt NATO se ukázal, že není obranný, ale útočnýspolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit. Jak a v co,NATO transformovat? To je úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provéstreformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny současných politiků nenířešení. Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředkyválce, je více pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejnědopadne i pokus reformovat EU. Evropská šlechta s námi vydrží opravdu až dokonce?

Celý proces řízenédebilizace zakončí Darwinova mez a past.

Dokáží naši volenízástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít válčit sRuskou federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká budereakce veřejnosti, bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko jenepřítel? Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské weby nabírá na síle,že už malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci aholky z neziskovek, celebrity a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úlohamedií, celebrit je klíčová. Informační válku zvládají výborně.

Nepřítel je znám, jennašinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů jeodstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letíaktivisti z nadací, mozkových trustů. Martin Koller, který popisuje velmi pravdivěa profesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho.

Pokud porovnámesouvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev České aMoravské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež línápracovat a duševně se namáhat. Střední generace bojuje o chleba a senioři se vevšem ztratili pod tíhou nízkých důchodů. Vrcholní papaláši chtějí jen businessa 3,5 milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje amobilizace může přinést jistý druh morálních zábran a možnou politickou změnuna generálním štábu.

Stejná situace a stejnénástroje debilizace mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů pokládáotázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních korporací,za mega milionáře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvnímmístě? I to je vyřešeno.

Neochotu mas bojovatvyřeší strůjci nového světového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci. Žádnájednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny informačníkanály. Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen naúzemí Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší, než za Kubánské krize.Státy, které ve druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástíjeho obkličování.

Pro souvisloststability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci.

Pár přírodních výkyvů,dokáže paralyzovat celé státní i politické zřízení a změní je na maladaptivní.Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí apokalyptický stavspolečnosti. Po dvou měsících se totálně zhroutí každý systém i bez velké válkya tím uvrhne všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo jipodporuje ničením zdrojové stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvozavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády, musí počítat i s následky.Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým přineslosvobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku. Křehkost systému na denníchdodávkách všech zdrojů je doslova děsivá.

Pro mocenské elity jsouto postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko žádnýstát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let. Poslední největší světovézdroje a ke své obraně má jediného spojence – jaderné zbraně!