6. 1. 2011

Pan Nečas odpovídá na naše listopadové Memorandum

Od admin

Pan Nečas odpovídá na naše listopadové Memorandum

Č.j. 21520/10-OSV 

14.11. 2010         

Vážený pane předsedo, 

děkuji Vám za zaslání memoranda, v němž jménem Vašeho občanského sdružení vyjadřujete připomínky k roli NATO v mezinárodním bezpečnostním systému a k členství České republiky v této organizaci. 

Vámi konkrétně vyjádřené výhrady k činnosti a úkolům Severoatlantické aliance a podílu České republiky na nich stejně jako Vaše návrhy na ustavení nového mezinárodního bezpečnostního pořádku uznávám, ale nemohu s nimi souhlasit. 

Vstupem do NATO byla posílena bezpečnost a obranyschopnost našeho státu, a to naprosto bezprecedentním způsobem. NATO je mezinárodně uznávanou obrannou aliancí, která si za dobu své existence získala mimořádný respekt. Bez nadsázky lze říci, že je jedním z pilířů mezinárodní bezpečnosti a ve své činnosti vždy postupovala a postupuje v souladu s mezinárodním právem. 

Kolektivní obrana realizovaná v rámci NATO je pro naši zemi v současném bezpečnostním prostředí jediným efektivním způsobem zajištění obrany. Za více než jedenáct let členství v alianci jsme si vybudovali postavení důvěryhodného spojence, který plní přijaté závazky a pracuje ve prospěch celku. Účastníme se spojeneckých vojenských operací, čeští vojáci pracují na významných postech na velitelstvích NATO. Rozšiřujeme naše zapojení do aliančních agentur. Praktickou činností prokazujeme, že vlastní bezpečnost nemůžeme jen bezpracně „konzumovat“ a vozit se jako „černý pasažér“. Svým dílem, který odpovídá možnostem naší země, k ní rovněž aktivně přispíváme. 
        
Působení České republiky v rámci Severoatlantické aliance je rovněž plně komplementární s aktivním členstvím země v OSN, EU, OBSE a dalších důležitých organizacích. 
        
Vážený pane předsedo, plně respektuji právo Vašeho sdružení svobodně šířit své názory. Rozhodně však říkám, že se s nimi neztotožňuji. Naopak, některá Vaše tvrzení považuji za nepodložená a nepravdivá. Memorandum samo pak promlouvá ideologickým slovníkem minulosti, která šíření svobodných názorů nepřála a která se, jak pevně věřím, již nevrátí. 

S úctou RNDr. Petr Nečas, v.r. 
předseda vlády České republiky