1. 9. 2010

Obrana vlast-dnešní stav

Od admin

Jak jsme na tom s obranou vlasti dnes, po nástupu nové vlády ???

V současném řešení státního rozpočtu a krize ekonomiky , snižování rozpočtu na armádu ČR – zejména na obranu, stále více a zřetelněji je vládnoucí garniturou snižována schopnost armády ČR a dalších složek (hasiči, zdravotnické a záchranné letectvo i policie) plnit úkoly související s prevencí a odstraňování následků živelných pohrom a katastrof. Tento jev je jen vedlejším produktem snižování schopností obrany vlasti vůči případnému vnějšímu nepříteli. Tuto holou skutečnost dokazují i letošní a dřívější povodně v posledním desetiletí. Česká armáda nemá (ani v uložených zásobách) dostatek techniky, zásob potravin a dalšího materiálu pro okamžitou nezbytnou pomoc postiženým obcím a občanům. Zejména však nemá a čím dál více postrádá vycvičená vojska a zálohy, které by mohly být povolány na pomoc k odstraňování následků. V tomto ohledu nevede a nemá téměř žádné zálohy a vůbec nemá ani organizační prvky a systém velení. Naše republika je v tomto ohledu až katastrofální výjimkou, neboť v převážné většině států je v přírodních katastrofách nasazována armáda masově. Vojáci proti válce – důstojníci a generálové ve výslužbě, ze svých životních zkušeností z budování armády, bytostně cítí jak je v současnosti nedokonale a povrchně schopnost armády budována a připravována. Velmi nás znepokojuje právě nedostatek kvalifikovaných a vycvičených vojáků – obránců vlasti. Odsoudili jsme a odsuzujeme, že je výcvik v naší armádě soustředěn na bojové schopnosti jen expedičních sborů, které jsou využívány a přímo zneužívány pro zajišťování cizích zájmů ve světě, zejména USA. Za přímo katastrofální pro dobrou a spolehlivou obranu vlasti považujeme úplnou likvidaci vojenské základní služby, kterou si nedovolila většina států a našich sousedů, jako příkladně Německo a Rakousko. Že naši vlast v případě nějakého konfliktu „ochrání“ Severoatlantický pakt (NATO) je katastrofální lež. Příkladem je třeba Řecko a Kypr. Nejen my, členové O.S. VPV máme za největší nebezpečí pro případnou obranu to, že mladí muži, ale i ženy nejsou k obraně vlasti vychováváni a cvičeni !!! Jinak řečeno nejsou vytvářeny lidské zdroje pro případnou obranu, ochranu, ale i pomoc při přírodních a jiných problémech. Nehorujeme o znovu zavedení dvouleté, nebo jiné zkrácené povinné základní službě, ale jsme přesvědčeni, že za tuto „ zlikvidovanou službu vlasti “ je už nejvyšší potřeba zavést a zajišťovat kvalifikovanou náhradu, neboť svět v budoucnosti nebude bez politických, rasových a jiných sporů, třeba v soupeření o přírodní zdroje, které povedou k válkám. Pan prezident ČR Klaus ve svém projevu při příležitosti 68. výročí vypálení a likvidace obce Ležáky, se o tomto nebezpečí v budoucnosti zmínil. Mrzí nás velmi, že jako Vrchní velitel ozbrojených sil ČR výše uváděné nebezpečí nevidí. V nedávné minulosti byly zrušeny některé vojenské záchranné jednotky – prapory z „ekonomických důvodů“. Nechceme uvádět kolik objektů, dalších obranných zařízení a prostředků se zlikvidovalo. Jsou to jen a jen negativní příklady snižování ochrany a bezpečnosti pro obranu a také mrhání prostředky. Spoléhat, že nás „někdo“ ochrání (NATO) je naprosto neuvážené a možná i trestuhodné. Naskýtá se zde přirovnání z roku 1939, kdy fašistické Německo vzalo „pod svou ochranu“ Čechy a Moravu! Sdělili jsme stručně naše obavy a vyzýváme tímto vládu a zástupce všech politických stran v parlamentu a senátu, aby záležitost obrany vlasti – ČR se stala jednou z priorit v zajišťování působnosti a rozvoje státu, včetně snižování nezaměstnanosti. Doporučujeme, neboť považujeme za nanejvýš nutné, zavést nový způsob výchovy i výcviku všech mladých lidí a to cestou rozšíření výuky a výcviku na všech stupních středních a vysokých škol a také odborných učilišť. Přesouvat prostředky, které jsou dnes vynakládány na expediční vojska do ciziny, na rozvoj školství a vzdělanosti pro obranu a ochranu vlasti a jejich obyvatel. Vychovávat i mladé hasiče, zdravotníky, dopraváky atd. jako zálohy k použití při likvidaci následků nejen válečných, ale i přírodních a průmyslových katastrof. K tomuto účelu vytvářet potřebné zásoby materiálu techniky a i některých druhů zbraní. Vytvořit a zavést takový systém velení a řízení „domobrany“, který bude odpovídat světovým podmínkám současnosti a budoucnosti. Bývalou základní službu nahradit systémem užití placených vojenských cvičení a to v délce potřeby podle druhů odborných specializací. Věc by určitě napomáhala snižování nezaměstnanosti mladých. Na zpracovávání nového projektu budování a výstavby obrany jsme ochotni se podle odborností podílet. 22.8.2010 plk.v.v. Ing Bohumil Novák