1. 6. 2010

Bělehradské fórum 2009

Od admin

Pozvánka do Bělehradu Pozvánka analytiků, akademiků, diplomatů, vojenských i jiných expertů z celého světa na schůzku ke kritickému zhodnocení cílů a k odhalení výsledků „výpadu na východ“, který začal bombardováním Srbska. Vážení, 24. března 2009 to bude deset let, kdy NATO podniklo militaristickou agresi proti Srbsku. Vojenský pakt vedený zejména USA vedl k 78 dnům bombardování a destrukce a byla to první útočná válka vedená na evropské půdě od dob 2. světové války. Válka podlomila mezinárodní právo a lidské zákony, porušila Chartu spojených národů, Helsinskou smlouvu a základní principy mezinárodních vztahů. Nezákonné užití síly odhalilo NATO jako pouhý nástroj pro deprivaci autority OSN. Válka dala vzniknout stávající éře unilateralismu, intervencionismu a militarizaci. Maskována jako „humanitární intevrence“, tato válka proti Srbsku se stala precedentem pro invazi, byla opakována v Avghanistánu a Iráku. Následující pokus v roce 2008 o odcizení Kosova a Metohije Srbsku, aby byly následně předány teroristickým spojencům NATO KLA v Albánii z roku 1999, vrátil civilizaci zpět do dob Mnichova 1938. NATO zničilo civilní infrastrukturu v Srbsku – stát zakládající OSN a OBSE – způsobujíc ekonomickou devastaci, která se napraví až za několik generací. „Humanitární“ bombardování zabilo kolem 3500 až 4000 lidí, většina z toho byli civilisté. Více než 10000 bylo zraněno. Muži, ženy a děti všech etnik i dnes stále umírají, protože NATO použilo munici s vyčerpaným uranem a šrapnelové pumy. Materiální škody překročily 100 bilionů dolarů. Psychologické poškození nevinným civilistům nemůže být vyčísleno. Zveme analytiky, akademiky, diplomaty, vojenské i jiné experty z celého světa, aby se sešli v Bělehradě v březnu 2009, aby kriticky zhodnotili cíle a odhalené výsledky „výpadu na východ“, který začal bombardováním Srbska. Vystavujeme tuto žádost, protože USA plánuje budovat největší novou vojenskou základnu v Táboru Bondsteel v Kosovu, tři nové základny v Bulharsku, další tři v Rumunsku a raketové základny v Polsku a České republice. Bylo Srbsko poslední cíl agrese roku 1999, nebo byla válka zaměřená pouze jako začátek vojenské opony od Baltu až po Středozemí, patřící NATO a rozdělující Evropu? Může být opravdu síla právem? Je doktrína „humanitárního intervencionusmu“ morálně přijatelná formule pro ukončení nekonečných ozbrojených křížových výprav, nebo je to preverze celého rámce individuálních, komunitních a kolektivních národních práv? Je kompletní militarizace mezinárodních afér nevyhnutelná, nebo můžeme stále oživit koncept nenásilí a míru? Je externě koncipovaným a financovaným teroristům a fundamentalistům souzeno zůstat univerzální propustkou pro dělení a dobývání nezávislých států po celé Zemi? Odpovědi určí naši budoucnost. Bělehradské fórum pro rovný svět Vás co nejuctivěji zve, abyste se přidali k historické konferenci od 23-24. března 2009 na památku obětí války v Srbsku, kterou NATO vyvolalo.Vyžadujeme dokumenty na následující témata: 1. Válka NATO v Srbsku jako agrese v právních a politických ohledech 2. Vojensko-strategické implikace nových cílů a povahy NATO 3. Geopolitické, právní, ekonomické a jiné odezvy války NATO v Srbsku 4. Agrese NATO na Srbsko jako krok proti Rusku 5. Srbská obrana proti NATO, teroristům KLA a kolaborujícím sousedícím zemím 6. Kosovo: precedens nebo „ojedinělý případ“? 7. Budoucnost Srbska: Východ, západ nebo neutrální? Forum, jako nezávislá, nevládní a nevýdělečná organizace, bohužel nemá dostatek prostředků pro úhradu mezinárodní dopravy. Se srdečným pozdravem,(Pan) Zivadin Jovanic, Prezident